Badania rynku - czyli po co nam ankiety?

Badania rynku to działania mające na celu zebranie informacji do ich analizy i interpretacji. Działania te dają możliwość określenia podstawowych elementów rynku, między innymi ceny towarów i usług, ich popytu i podaży, oraz opinii i zachowań konsumentów. Badania rynku pomagają również zdefiniować kierunek działań konkurencji.

Obecnie podstawą sukcesu przedsięwzięcia są przeprowadzane wcześniej analizy, które ułatwiają podejmowanie ważnych dla biznesu decyzji. Wiedza o aktualnych wymaganiach rynku i odpowiednio dobrane strategie marketingowe pozwalają zaistnieć nowym usługom i produktom.

Badania rynku - czyli po co nam ankiety?

Kluczowym elementem pozyskiwania wiedzy, która daje przewagę nad konkurencją są badania runku.

Przeprowadzenie tego typu badań zaleca się w sytuacji zwiększonego ryzyka, podczas podejmowania ważnych dla przedsiębiorstwa działań. Takimi sytuacjami są przede wszystkim:

 • Pojawienie się na rynku konkurencji, która posiada duże zainteresowanie wśród klientów.
 • Planowane rozszerzenie rynków zbytów.
 • Przekształcenie rynku sprzedawcy na rynek nabywcy.
 • Wprowadzone zmiany w polityce ekonomicznej rządu danego kraju.
 • Ciągłe zmiany w wymaganiach nabywców i zmniejszenie się ich potrzeb.

Najważniejszym celem badań dla przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych jest zwiększenie popytu na oferowane przez nie towary. W walce o pozyskanie największej ilości klientów pomagają:

 • Badania testowe
 • Badania cenowe
 • Badania marki
 • Badania eksploracyjne
 • Badania satysfakcji klientów
 • Panele gospodarstw domowych

O doborze odpowiednich metod badawczych decyduje wiele czynników, między innymi: czas jaki mamy na pozyskanie informacji, wielkość obszaru badawczego, nakład finansowy i cel badań.

Jedną z najpopularniejszych technik badawczych jest ankieta. Ze względu na prostotę zbierania informacji i ułatwioną analizę danych, stała się ona podstawowym narzędziem badań marketingowych.

Jedną z najpopularniejszych technik badawczych jest ankieta.

Wyróżniamy klika rodzajów ankiet, co ułatwia dobór odpowiedniej techniki do konkretnego problemu badawczego i innych czynników ważnych dla zleceniodawcy. Obecnie korzysta się między innymi z ankiety:

 • Telefonicznej,
 • Pocztowej,
 • Prasowej,
 • Bezpośredniej,
 • Radiowej i telewizyjnej,
 • Komercyjnej,
 • Komputerowej,
 • Audytoryjnej,
 • Rozdawanej;

W dobie Internetu najbardziej dostępną i co za tym idzie najtańszą metodą zbierania informacji jest ankieta online oraz ankiety mobilne. Tego typu badania mają stosunkowo duży zasięg przy niewielkim nakładzie finansowym. Pytania ankiet online są proste, a udzielenie odpowiedzi nie sprawia uczestnikom większych trudności.

Anonimowość ankiet gwarantuje wiarygodność udzielanych odpowiedzi, a co za tym idzie skuteczność przeprowadzonych badań.

TGM Research - online panel, mobile market research surveys

TGM Panel Polska należy do dostawcy badań rynku – TGM Research FZE. Żyjemy w świecie nowych technologii i odkrywamy je wspólnie na potrzeby badań rynku. Przyłącz się do nas i poznaj fascynujący świat ankiet mobilnych.

O Panelu